Województwa naszego kraju

Dla przypomnienia, bo jakoś słabo się to niektórym utrwala zamieszczamy mapę Polski z wyodrębnionymi województwami.