Wojna religijna w Francji [XVI wiek]

 • Poparcie dla nauki Kalwina, której wyznawców nazywano hugenotami
  • większość społeczeństwa pozostała przy katolicyzmie
  • opozycja szlachty francuskiej przeciwko absolutnej władzy królewskiej
   • opozycję tworzyli hugenoci z admirałem Gaspardem de Coligny i rodem Burbonów na czele
   • szlachta katolicka skupiła się wokół rodu Gwizjuszy oraz dynastii Walezjuszy
  • w latach 1562-1598 – wojna religijna
  • 23/24 VIII 1572 – rzeź hugenotów w noc św. Bartłomieja
  • po wygaśnięciu dynastii Walezjuszy królem został Henryk IV Burbon
  • przywódca hugenotów, ktory przeszedł na katolicyzm, chcąc zdobyć poparcie społeczeństwa  Paryż wart jest mszy 
  • ogłosił edykt nantejski w 1698 roku
   • hugenoci uzyskali swobodę wyznania w całym państwie, z wyjątkiem Paryża,
   • otrzymali kilka twierdz i prawo do posiadania armii.