Wolterianizm

  • Kierunek filozoficzny.
  • Jego nazwa pochodzi od francuskiego myśliciela Woltera.
  • Był on przedstawicielem racjonalizmu i deizmu.
  • Stanowi synonim postawy intelektualizmu zaangażowanego w bieżące spory polityczne, społeczne i ideowe, połączonego ze sceptycyzmem i wolnomyślicielstwem.