Wolterianizm

  • Kierunek filozoficzny.
  • Postawa światopoglądowo-literacka nawiązująca do utworów wybitnego przedstawiciela francuskiego oświecenia.
  • Jego nazwa pochodzi od francuskiego myśliciela Voltaire, po polsku Woltera, właśc. François-Marie Aroueta.
  • Oznaczał racjonalne podejście  do życia, nieufność i krytycyzm wobec doktryn religijnych, przeświadczenie że świat rozwija się w sposób logiczny, a powołaniem jednostek myślących jest wdrażanie postępu, walka z feudalizmem i przesądami społecznymi.
  • Był on przedstawicielem racjonalizmu i deizmu.
  • Stanowi synonim postawy intelektualizmu zaangażowanego w bieżące spory polityczne, społeczne i ideowe, połączonego ze sceptycyzmem i wolnomyślicielstwem.
  • Wolterianizm zaznaczył się wyraźnie także w twórczości polskich pisarzy oświeceniowych.