Wallenrodyzm

  • Postawa bohatera romantycznego, która polega na gotowości popełnienia dla dobra narodu czynów nagannych moralnie.
  • Dopuszczalne jest w takim przypadku wykorzystanie metod kontrowersyjnych.
  • Polega na wkupieniu się w łaski przeciwnika, przekonaniu go o czystości intencji, a następnie dokonanie w stosownym momencie zdrady.
  • Nazwa pochodzi od nazwiska bohatera powieści poetyckiej A. Mickiewicza „Konrad Wallenrod”.