Wallenrodyzm

  • Postawa bohatera romantycznego, która polega na gotowości popełnienia dla dobra narodu czynów nagannych moralnie.
  • Nazwa pochodzi od nazwiska bohatera powieści poetyckiej a. Mickiewicza „Konrad Wallenrod”.