Teocentryzm

  • Tendencja średniowieczna podporządkowująca wszystko Bogu.
  • Filozofia, literatura, czy sztuka pełniły rolę służebną wobec wiary chrześcijańskiej.
  • Wyjaśniał dogmaty wiary, propagował wzorce godne naśladowania pokazując Boga lub świętych.