Stopa rytmiczna

  • Najmniejsza, powtarzająca się regularnie cząstka wersu.
  • Ukształtowała się w metryce antycznej.
  • Opierała się wówczas na różnicach iloczasowych.
  • Stanowiła zespół sylab krótkich (U) i długich (-).
  • W metryce polskiej sylaby długie zastępowane są akcentowanymi, a krótkie nieakcentowanymi.
  • Polski wiersz sylabotoniczny wykorzystuje odpowiedniki sześciu stóp antycznych:  amfibrach, anapest, jamb,peon III, trochej.