Wrzód

Izabela była wrzodem, ropiejącym na ciele Wokulskiego.