Wymierny [wyrazy przeciwstawne]

  • Wymierny, mogący być wymierzonym, dający się wymierzyć, mający ustalony wymiar.
  • Przeciwstawne:
    • duchowy,
    • niemierzalny,
    • niewymierny.