Wynieść [wyrazy przeciwstawne]

  • Wynieść, zabrać coś i zanieść gdzieś indziej, przenieść w inne miejsce, opuścić, obniżyć.
  • Przeciwstawne:
    • wnieść,
    • przynieść,
    • podnieść,
    • wydźwignąć.