Wymowa samogłoski nosowej „ę” na końcu wyrazu

  • Nie jest regułą wymawianie „ę” jako wyraźnej samogłoski nosowej.
  • Nosowość należy jedynie lekko zaznaczyć.
  • Nie będzie też błędem wymawianie samego „e”.
  • Niektórzy staraj a się wymawiać wyrazy z „ę” na końcu tak ja zostały zapisane.
  • Jest to mylne postępowanie.
  • Kierowanie się tym, jak zostało zapisane u niektórych jest przesadne i prowadzi do błędów.
  • Zbyt pedantyczna wymowa prowadzi do hiperpoprawności i poszukiwania błędowi tam, gdzie ich nie ma.