Leśne słownictwo

 • Nazwa dotyczy wyrazów  należących do gwary konspiracyjnej, z okresu II wojny światowej.
 • W obrębie tej gwary wskazuje się słownictwo, tj. partyzanckie, ale też i okupacyjne czy powstańcze.
 • Gwarę konspiracyjną zalicza się do języków tajnych.
 • Tajność ta osiągana była w rozmaity sposób.
 • Polegała najczęściej na używaniu znanych słów w innym zupełnie znaczeniu.

Przykłady:

 • akcja –  walka, obrona
 • sypnąć – zdradzić, wydać,
 • puścić –  załamać się w śledztwie,
 • rozpylacz – pistolet maszynowy,
 • melina – kryjówką,
 • rozwałka – rozstrzelanie,,
 • bibuła – nielegalne druki.