Wystawa „Sierpień ’80 – 40 lat minęło” [Kielce]

W kieleckim Biurze Wystaw Artystycznych  pojawiła się wystawa „Sierpień ’80 – 40 lat minęło”. Inicjatorem był autor zdjęć  Stanisław Składanowski.  Powstała z okazji 40. rocznicy historycznych wydarzeń, „w hołdzie tym wszystkim, którzy brali w nich udział, ryzykując często zdrowiem i życiem, narażając się na prześladowania ze strony ówczesnej bezpieki”. Jako fotoamator autor dokumentował wydarzenia tamtych lat.  Wystawy można zwiedzać z zachowaniem obostrzeń sanitarnych,  dodatkowo oglądający  mieli możliwość zakupu kalendarza i albumu  „Solidarność. Sierpień/August 1980” ze zdjęciami artysty.