Zaimek zwrotny

W języku polskim występuje tylko jeden zaimek zwrotny („się”).

Zaimek zwrotny „się” odnosi się jako dopełnienie do wszystkich zaimków osobowych w obu liczbach, a więc zaimków : ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one, np.

  • ja się bawię,
  • ty się bawisz,
  • on się bawi.

Formy odmiany zaimka zwrotnego to:

Przypadki

Odmiana

Mianownik
Dopełniacz siebie
Celownik sobie
Biernik się
Narzędnik sobą
Miejscownik sobie
Wołacz