Zakon Jezuitów

 • Papież Paweł III w 1540 roku zatwierdził regułę zakonu Towarzystwa Jezusowego, które założył Ignacy Loyola.
 • Powstał w ten sposób męski papieski zakon.
 • W zakonie obowiązywała wojskowa dyscyplina:
  • obok zwykłych ślubów zakonnicy składali ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi,
  • stanowili skuteczne oręże Kościoła w walce z reformacją,
  • byli narzędziem ekspansji katolicyzmu na inne kontynenty,
  • do Polski trafili dzięki arcybiskupowi Stanisławowi  Hozjuszowi.
 • Jezuici mieli wpływ na szkolnictwo:
  • zakładali kolegia (szkoły średnie) i akademie (szkoły wyższe),
   • kładli nacisk na naukę teologii i łaciny,
   • szerzyli nietolerancję,
  • wpłynęli na kulturę baroku,
   • kościoły jezuicki,
  • mieli wpływ na ówczesnych władców:
   • byli ich spowiednikami:
    • Piotr Skarga – spowiednik Zygmunta III Wazy.