Zaledwie [synonimy]

  • Ledwie.
  • Ledwo.
  • Skoro.
  • Gdy tylko.
  • Jak tylko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]