Zaleta [synonimy]

  • Przymiot.
  • Cnota.
  • Wartość.
  • Walor.
  • Plus.
  • Dobra strona.
  • Pozytyw.
  • Cecha.
  • Dostojność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]