Zależny [synonimy]

  • Poddany.
  • Hołdowniczy.
  • Lenny.
  • Poddańczy.
  • Posłuszny.
  • Uniżony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]