Zalotnie [synonimy]

  • Filuternie.
  • Przymilnie.
  • Wesoło.
  • Ponętnie.
  • Kokieteryjnie.
  • Zabójczo.
  • Wdzięcznie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]