Zanikanie wyrazów

Czytając stare teksty, nie rozumiemy niektórych wyrazów, bowiem nie funkcjonują w języku współczesnym. W dziejach narodu i języka są wyrazy, które wyszły z użycia, a na ich miejsce pojawiły się nowe.

Zanik wyrazów wiążę się z rozwojem kultury materialnej i duchowej narodu, giną stare narzędzia, budowle czy inne wytwory, a wraz z nimi giną i ich nazwy.

Bardzo dużo zmian dotyczy słownika:

  • odzieży (np. giezłeczko, nadragi),
  • sztuki wojennej (kopie, sulice, szyszak),
  • budownictwa (strzecha, jatka),
  • naczyń domowych (stągiewka, konew),
  • narzędzi (skrodło, radło),
  • rodziny (świekra, dziewierz),
  • ustroju i organizacji państwa (hetman, podkanclerzy),
  • psychiki (gorlić, śmierny).

Powodem zanikania jest starzenie się, zużycie wyrazów, tracących swą wartość obrazową i uczuciową, dlatego pojawiają się wyrazy nowe, świeże, bardziej obrazowe i mające wyraźniejsze zabarwienie uczuciowe.