Zdania podrzędne dopełnieniowe

Zdania podrzędne dopełnieniowe zastępują lub rozwijają dopełnienie zdania nadrzędnego. Odpowiadają na pytania wszystkich przypadków zależnych.  Łączą się ze zdaniem nadrzędnym  za pomocą spójników i zaimków pytająco-względnych.

Bardzo często zdania dopełnieniowe łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą spójnika „że”:

 • Wiem, że wiosną bywa pięknie.
 • Poczułem, że oblewa mnie pot.
 • Dowiedziałem się, że nauczyciele strajkują.
 • Nie wierzę, że tak się stało.

W przypadku, gdy treść zdania podrzędnego dopełnieniowego jest przedmiotem wątpliwości, niepewności ze stanowiska zdania nadrzędnego, to zamiast spójnika „że” może wystąpić spójnik „czy”:

 • Wiedziałem, że to zrobisz. – Nie wiedziałem, że to zrobisz. Nie wiedziałem, czy to zrobisz.
 • Było widać, że wszyscy są zadowoleni. – Nie było widać, że wszyscy są zadowoleni. Nie było widać, czy wszyscy są zadowoleni.
 • Powiedziała, że tam była. – Nie powiedziała, że tam była. Nie powiedziała, czy tam była.

Spójnik „czy” przyłącza zdania dopełnieniowe przy zdaniach nadrzędnych, w których są czasowniki: wahać się, zastanawiać, pytać itp.:

 • Waham się, czy to zrobić.
 • Zastanawiam się, czy tam jechać.
 • Pytał, czy będę w szkole.

Zdania dopełnieniowe mogą być przyłączane take za pomocą spójnika „żeby”, jeśli orzeczenie w zdaniu nadrzędnym ma znaczenie prośby, pragnienia, życzenia lub rozkazu:

 • Janek prosił, żeby podjechali po jego dom.
 • Chciałbym, żeby była już wiosna.

W zdaniach podrzędnych z formą osobową 1. i 2. osoby końcówki osobowe łączą się nie z formą czasownika, lecz ze spójnikiem „żeby”:

 • Mama prosiła, żebyś była grzeczna.
 • Nauczyciel chce, żebym wziął udział w konkursie.
 • Bardzo chciałem, żebyście nas odwiedzili.

W zdaniach ze spójnikiem „żeby” orzeczenie może mieć formę osobową lub być  bezokolicznikiem:

 • Mama prosi tatę, żeby odebrał ją o szóstej.
 • Mama prosi tatę, żeby odebrać ją o szóstej.

Zdania podrzędne dopełnieniowe łączą się również za pomocą spójników pytająco-względnych:

 • Opisz, co się stało.
 • Już wiem, co za chwilę powiesz.
 • Nie wiedziałam, kto przyszedł.
 • Przypomniałam sobie, skąd ten uczeń.
 • Dowiedziałeś się, komu dałeś swój bilet.
 • Nie wiem, kiedy otworzą ten sklep.

Odpowiednikami zdań dopełnieniowych w zdaniach nadrzędnych mogą być formy przypadków zależnych zaimka wskazującego: „ten”, „ta”, „to”:

 • Wiem to, co mi przekazałeś.
 • Myślę o tym, co wkrótce nastąpi.
 • Nie jestem pewien tego, co powiedziałeś.