Zdania wielokrotnie złożone

Zdania wielokrotnie złożone składają się z więcej niż dwóch zdań pojedynczych lub ich równoważników. Zdania wieloczłonowe mogą one łączyć się w stosunku współrzędnym lub nadrzędno-podrzędnym.

Gdy wracałam ze szkoły, wstąpiłam do biblioteki, aby wypożyczyć książkę.

Chrząsnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka, rząd kosiarzy otawę siekących wciąż brząka.