„Zdążyć przed panem Bogiem” Hanny Krall [bohaterowie getta i lat okupacji]

Spośród wielu postaci pojawiających się we wspomnieniach marka Edelmana na wyróżnienie zasługują zaprezentowane poniżej osoby:

Mordechaj Anielewicz

 • Przez znajomych nazywany „Mordka”.
 • Syn handlarki ryb z Solca.
 • Członek tzw. ferajny Powiśla.
 • Komendant Żydowskiej Organizacji Bojowej.
 • 18 kwietnia 1943 roku wraz z innymi członkami sztabu zdecydował o wybuchu powstania.
 • Dowodził obroną centralnego getta z grupą 80 osób.
 • Marzył o zwycięstwie i liczył na pomoc AK.
 • W chwili przegranej popełnił wraz ze swoją grupą samobójstwo.
 • Zastrzelił najpierw swoją dziewczynę, później siebie w schronie na ulicy Miłej 18.
 • Obecnie jest tam pamiątkowy kamień, a właściwie wspólny grób, bo nie wydobyto kości samobójców.

Adam Czerniakow

 • Inżynier, prezes gminy w getcie.
 • Na wieść o „akcji przesiedleńczej” popełnił samobójstwo.
 • Pochowany na cmentarzu żydowskim, epitafium na nagrobku to wiersz Norwida.

Arie (Jurek) Wilner

 • Ściągnięty do Warszawy z Wilna, gdzie ukrywał się w klasztorze dominikanek.
 • Łącznik między gettem a AK jako przedstawiciel Żydowskiej Organizacji Bojowej.
 • Zdobywał broń i materiały wybuchowe, przechowywał je w mieszkaniu Grabowskiego lub w klasztorze karmelitanek bosych na Wolskiej.
 • Z getta wynosił meldunki o akcjach Niemców i działalności ŻOB-u.
 • Aresztowany w marcu 1943 roku na ulicy Wspólnej.
 • Wytrzymał tortury gestapo przez miesiąc.
 • Udaną ucieczkę z obozu na Grochowie zorganizował mu pan Grabowski, zabrał do swego domu i tam intensywnie leczył.
 • Wrócił do getta i trafił do grupy Anielewicza, on też był inicjatorem zbiorowego samobójstwa.
 • Zeszyt z jego wierszami został u przełożonej klasztoru dominikanek i kilka z nich zacytowała w swojej książce.

Antek-Icchak Cukerman

 • Kolejny wysłannik ŻOB-u na aryjską stronę.
 • Zawsze nosił ze sobą torbę granatów.
 • Zastępca Anielewicza.
 • Wyszedł z getta tuż przed wybuchem powstania.
 • Brak udział w Powstaniu Warszawskim.
 • Po wojnie wyemigrował do USA.
 • Po opublikowaniu książki Hanny Krall zgłosił kilka uwag, według niego powstańców w getcie było około 500-600, a rybie skrzela malowała matka Anielewicza, a nie on sam.

Celina Cywia Lubetkin

 • Cała okupację spędziła w getcie.
 • Brała udział w powstaniu.
 • Opuściła getto kanałami razem z Edelmanem.
 • Brał udział w Powstaniu Warszawskim.
 • Razem z Edelmanem została w bunkrze na Żoliborzu przy ulicy Promyka aż do listopada 1944 roku, kiedy to przysłano po nich patrol.
 • Po wojnie osiedliła się w Izraelu, pracowała do śmierci w Kibucu im.Bohaterów Getta koło Hajfy.
 • Marek Edelman wraz z tymi, którzy jeszcze żyli z ich grupy (Masza i Pnina) byli na jej pogrzebie.

Dr Teodozja Goliborska

 • Pracowała w szpitalu getta aż do jego likwidacji.
 • Była współautorką naukowego opracowania problemu”Choroby głodowej”.
 • W momencie likwidacji szpitala, chcąc oszczędzić swym małym pacjentom śmierci w komorze gazowej, oddała im swój cyjanek.
 • Edelman określił ten czyn bohaterskim.
 • Doskonale ukryła we froterce pieniądze otrzymane z Londynu, Niemcy mimo wnikliwych poszukiwań ich nie znaleźli, a przeznaczono je później na zakup broni.
 • Wykupiła także z rąk gestapo „Wacława”, czyli mecenasa Wolińskiego za perski dywan.
 • Po wojnie osiedliła się w Australii, skąd przysyłała listy i paczki, była też w odwiedzinach w Polsce.

Abraham i Luba Blum

 • Małżeństwo.
 • Luba była dyrektorką szkoły pielęgniarskiej, funkcjonującej w getcie.
 • Maja 60 uczennic, a otrzymała 5 „numerków na życie”. Nie wiedząc jak je przydzielić zorganizowała klasówkę i numerki otrzymały uczennice, które najlepiej napisały jak wygląda opieka pielęgniarska po zawale serca.
 • Przeżyła wojnę i prowadziła dom dziecka dla sierot żydowskich.
 • Jej mąż należał do tej samej organizacji, co Marek Edelman.
 • Brał udział w powstaniu, zginą ponieważ podczas ucieczki złamał obie nogi i został zabity prze gestapo, kiedy leżał na ulicy.

Michał Klepfisz

 • Bohater powstania w getcie.
 • Wysoki, szczupły szatyn, z wykształcenia inżynier chemik.
 • Pilny uczeń Zbigniewa Lewandowskiego, który uczył go posługiwania się bronią i wykonywania butelek zapalających.
 • Zginął śmiercią bohatera 20.04.1943 roku, zasłaniając własnym ciałem karabin maszynowy na strychu przy Bonifraterskie, dzięki czemu grupa Edelmana uciekła z płonącego terenu.
 • Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V klasy.
 • Jego żona i córka przeżyły wojnę, ukrywane przez Marię Sawicką, warszawską biegaczkę „skry” na 800 m.

Zalman Frydrych „Zygmunt”

 • Najlepszy strzelec w powstaniu.
 • Przemyca broń z aryjskiej strony.
 • Nie przeżył powstania.
 • Prosił Edelmana, by ten zajął się jego córeczką, która ukrywał w klasztorze w Zamościu. Edelman dotrzymał słowa. Wkrótce dziewczyna wyjechała do USA z nową rodziną, niestety popełniła samobójstwo w wieku 18 lat.

Henryk Grabowski „Słoniniarz”

 • Polak, chłopak z Powiśla.
 • Przedwojenny harcerz.
 • Jego cała pięćdziesięcioosobowa grupa zginęła w Palmirach.
 • Na rozkaz wyjechał do Wilna i organizował Żydów do walki.
 • Dba o tych, którzy przyjeżdżali do Warszawy, organizował im ubrania i schronienie.
 • Przyjaźnił się z Jurkiem Wilnerem.
 • Uratował go z rąk gestapo i wyleczył.
 • Nie miał okazji z nim się pożegnać.
 • Po wojnie miał warsztat samochodowy, był taksówkarzem i urzędnikiem, utrzymywał kontakt z Edelmanem.

Henryk Woliński „Wacław”

 • Polak, mecenas, kierował referatem żydowskim w Komendzie AK.
 • Pośredniczył miedzy ŻOB-em a komendą.
 • Kontaktował Żydów z generałem Monterem i oficerami, którzy szkolili ich w posługiwaniu się bronią.
 • Opracowywał, wspólnie ze Stanisławem Herbstem, meldunki dla gen. Sikorskiego, dotyczące sytuacji w getcie.

Zbigniew Młynarski „Kret”

 • Polak, próbował przebić się do getta.
 • Krytykował przygotowanie tej akcji.
 • Składał swoją pracą hołd wielu bohaterskim Żydom.
 • Pełnią życia żył podczas wojny, kiedy walczył.
 • Przeżył, prowadził zakład kuśnierski, ale praca ta nie dawała mu żadnej satysfakcji.