Zegar im. Wincentego w Kielcach

W Kielcach, przy ulicy Bodzentyńskiej< wzrok przyciąga olbrzymim zegar, a obok niego tablica z informacją o aktualnej temperaturze (taki nowoczesny termometr). Pojawiły się w 2002 roku na nowym wówczas budynku. Lista fundatorów to kilkunastu kielczan. Ich nazwiska znalazły się na marmurowej tablicy wmurowanej w ścianę budynku.