Żeromski w Kielcach (pamiątkowe tablice)

Stefan Żeromski to twórca związany z Kielcami, dlatego tak wiele jest w mieście pomników i tablic pamiątkowych. Jedna z nich odnajdziemy na budynku przy obecnej ulicy Wojska Polskiego 28.

Żeromski, jako uczeń kieleckiego gimnazjum, mieszkał w tym miejscu na stancji, a wówczas ta ulica nazywała się Sukowska (prowadzi w kierunku Sukowa).

Dom był własnością p. Forkasiewicza, a stancję prowadziła Zofia Czaplicka, którą w „Syzyfowych pracach”  Żeromski nazwał” starą Przepiórzycą” (z dużą sympatią, Przepiórkowska).

W 1975 roku upamiętniono fakt pobytu pisarza w owym miejscu wmurowując tablicę we frontową ścianę kamiennicy.