Ziemia [symbolika]

 • W mitologii greckiej matka ziemia to Demeter, bogini urodzaju.
 • Jest także siedzibą demonów, bestii i Szatana.
 • Ziemia stanowi symbol życia, płodności, odrodzenia i wszelakich dobrodziejstw.
 • Pod ziemią  królestwo Hadesa i tych, co odeszli, symbolizuje więc śmierć.
 • Biblijna ziemia to też źródło cielesności, życia, materii, z której stworzono ludzi.
 • Postrzegana jest jako podnóżek tronu Boga.
 • Traktowana jest jako skarbnica życia i darów bożych, symbol świętości i podstawa wszelkiego istnienia.
 • Oznacza wady, skłonność do sporów i zazdrości.
 • Garść ziemi rodzinnej jest relikwią, symbolem ojczyzny i utraconego szczęścia.
 • Ziemia to także matka, rodzicielka i opiekunka.
 • Traktowana jest jako symbol trzeźwego realizmu, poczucia rzeczywistości, ukrycia i schronienia.

Odniesienia odnaleźć można:

 • List do Hebrajczyków 6, 7-8.
 • Genesis 2,7.
 • Objawienie św. Jana 13, 11.
 • Ewangelia św. Mateusza 13, 23.
 • Ewangelia św. Mateusza 12, 40.
 • Ewangelia św. Mateusza 15, 34-35.
 • Ewangelia św. Jana 3, 31.
 • I List św. Pawła do Koryntian 15, 46-47.
 • List św. Jakuba 3, 14-15.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • J. Słowacki, „Mazepa”.
 • J. Słowacki, „Kordian”‚.
 • J. Łuszczewska, „Rolnictwo”.
 • K. Ujejski, „Pod ziemię!”.
 • F. Karpiński, „Przy grzebaniu zmarłych”.
 • A. E. Odyniec, „Sztuka”.
 • M. Konopnicka, „Rota”.
 • M. Konopnicka, „Pan Balcer w Brazylii”.
 • L. Staff, „Miałeś ty, ludu”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.