Złoty wiek literatury rzymskiej

  • Złotym wiekiem określa się czas panowania cesarza Oktawiana Augusta.
  • Jest to czas ok. 40 r. p.n.e. – 14 r. p. n. e.).
  • Wśród twórców wymienić należy Wergiliusza, Horacego, Owidiusza.
  •  Ich protektoren, opiekunem był mąż stanu i pisarz Mecenas.
  • Jego imię Mecenas weszło później do słownika  jako określenie opiekuna artystów i uczonych.
  • Dzieła tych twórców zmieniły postrzeganie świata, a czerpali z nich także przedstawiciele następnych epok.
  • Także i literatura europejska ma swe korzenie w kulturze antycznej, wzbogacając się o nowe idee i formy.