Złożenie

  • Wyraz oparty na dwóch (lub więcej) tematach wyrazowych (np. grzybobranie, łamigłówka, dusigrosz).
  • Cechą charakterystyczną złożeń jest to, że oba tematy są połączone za pomocą formantu -o- lub -i- (-y-).
  • W formach przypadkowych złożeń tylko drugi człon wyrazu przybiera końcówki.

Przykłady:

  • Czarn-o-las,
  • męcz-y-dusza,
  • wiercipięta, wiercipięty, wiercipięcie.