Zmieniać [synonimy]

 • Przekształcać.
 • Formatować.
 • Zamieniać.
 • Transformować.
 • Nadawa inną postać.
 • Robić zmiany.
 • Poprawiać.
 • Reorganizować.
 • Przeinaczać.
 • Przeobrażać.
 • Zniekształcać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]