Zmienność [synonimy]

  • Niestałość.
  • Płynność.
  • Wahanie.
  • Gra.
  • Chwiejność.
  • Fluktuacja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]