Życie na wsi

Życie na wsi, sposób funkcjonowania, odmienny od miastowego, spokojniejszy, zgodny z naturą.

 1. Mitologia (np. sylwetka Demeter).
 2. Teokryt, „Bukoliki”.
 3. Wergiliusz, „Bukoliki”.
 4. Wergiliusz, „Georgiki”.
 5. J. Kochanowski, „Na lipę”.
 6. J. Kochanowski, „Pieśń świętojańska o sobótce”.
 7. „Satyra na leniwych chłopów”
 8. M. Rej, „”Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem”.
 9. M. Rej, Żywot człowieka poczciwego”.
 10. Sz. Szymonowic, „Żeńcy”.
 11. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 12. W. S. Reymont, „Chłopi”.
 13. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 14. M. Konopnicka, „Wolny najmita”.
 15. H. Sienkiewicz, „Szkice węglem”.
 16. S. Żeromski, „Przedwiośnie’.
 17. J. Kasprowicz, „Z chałupy”.
 18. J. Kasprowicz, „Księga ubogich”.
 19. S. Wyspiański, „Wesele”.
 20. E. Redliński, „Konopielka”.
 21. W. Myśliwski, „Kamień na kamieniu”.