Żydowskie Gimnazjum Męskie [śladami współmieszkańców Kielc]

Kielczanie znają ten budynek przy ulicy Seminaryjskiej 25 jako dawną siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych im. L Różyckiego. Od 2011 roku szkoły muzyczne zyskały nową siedzibę przy ulicy Wojewódzkiej 12 we Kielcach. Obecnie budynek stoi opuszczony, warto jednak wiedzieć, że szkoła był od 1917 roku.

Mieściło się tu Gimnazjum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej dla chłopców. Założycielami tej placówki byli:

  • Chaim Wejnryb,
  • Józef Skórecki.

Funkcjonuje dyrektorów pełnili:

  • doktor Naoch Braun,
  • inżynier Antonio Russak,
  • doktor Izaak Zieliński,
  • doktor Salomon Feuer.

Nadzór nad szkołą pełnili pracownicy kuratorium krakowskiego.  Językiem wykładowym w tej szkole był język polski. Uczniowie uczyli się także niemieckiego, hebrajskiego i łaciny.

   

(https://prezi.com/lf49l_hiykl3/presentation/)