Ciekawostki i nie tylko

Przyczepność

Oczy bohatera ładnie przylegały do twarzy.

Brak grafiki
Epoki

Sztuka zaangażowana

Sztuka zaangażowana to sztuka o charakterze perswazyjnym. Przybiera nieraz postać tendencyjną, niekiedy propagandową. Agituje lub nakłania do czegoś, zrobienia czy zachowania. Służy określonym ideom lub przekonaniom pozaartystycznym. Zwykle wykorzystuje uproszczenia w obrazowaniu świata. Podkreśla różnice […]

Brak grafiki
Epoki

Bowaryzm

Bowaryzmem nazywa się postawę nieprzystosowania do rzeczywistości. To także spojrzenie na życie i utwierdzanie się w przekonaniu, że życie jest banalne i nudne. Dramat człowieka jest niejako skutkiem idealizowania świata według własnych marzeń. Wynika także […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Pani Bovary” Gustawa Flauberta [geneza]

Flaubert  na kartkach powieści przedstawił autentyczną historię prowincjonalnego lekarza i jego żony. Historię tę poznała z gazety. Taka prosta, choć tragiczna historia, stała się pretekstem do stworzenia głębokiej analizy psychologicznej. Pisarz ograniczył te portrety tylko […]

Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Walczewska Sławomira

Sławomira Walczewska (25 czerwca 1960, Częstochowa) Eseistyka, filozofka, publicystka, tłumaczka, redaktorka. Aktywna działaczka ruchu feministycznego. Studiowała filozofię w Krakowie i we Fryburgu oraz feministyczną krytykę kultury w Bonn, stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu […]