Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Żartobliwie o niektórych słowach 

Znalezione w mediach społecznościowych żartobliwe spojrzenie na niektóre słowa. Nam się spodobało, więc dzielimy się Wami, uśmiechnijcie się …

Epoki

Norma estetyczna

Historycznie zmienna zasada, wskazująca dany obiekt jako prawdziwe dzieło sztuki. Najczęściej tworzą ją skodyfikowane zbiory pewnych prawideł (zasad). Przykładem mogą być renesansowe traktaty o malarstwie, klasycystyczne „sztuki poetyckie”. Wartość estetyczną  danego dzieła  określa się na […]

Czy tu - czy tam - czytam!

„Sen Katarzyny II”

Piosenka Jacka  Kaczmarskiego z 1978 roku. Kolejny piękny,  utwór tego artysty, o ogromnej sile oddziaływania. Jest to drwiące spojrzenie na władczynię Rosji (zasiadającą na tronie w latach 1762-1796). Z ciekawostek warto wiedzieć, że była  kochanką […]

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Psalm 91” Jana Kochanowskiego

Gatunkowo jest to psalm. Stanowi odmianę pieśni Jego tematem jest miłość do Boga. Utwór jest dokumentem wielkości Boga, a jego autor docenia wsparcie Stwórcy. Stanowi pewnego rodzaju instruktaż jak postępować, by zyskać aprobatę Boga. Podkreślane […]

Ciekawostki i nie tylko

Właściwa relacja

Przekazywać informacje  można z bardzo różnych perspektyw. Na Fb znaleziono instrukcję polskiej telewizji, ja robić to skutecznie. I jak widać, ostatnimi czasy, udaje się to doskonale! Wybitni profesjonaliści na start!

Ciekawostki i nie tylko

Monit

Zamknij zimno, bo mi okno!

O języku na języku

Norma językowa

Zasób środków językowych, zbiór wszystkich elementów językowych. Składają się na nie: wyrazy, formy gramatyczne, konstrukcje składniowe używane w społeczeństwie w określonym czasie. Realizowane sa zgodnie z regułami, np. fonologii, morfologii, składni, ortografii. Opiera się na […]

Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Wulgaryzmy na bluzce

Znajomość języków obcych to świetna umiejętność, wielu jednak nie docenia tego i dlatego „wpada jak śliwka w kompot”.  Znalezione na Fb  (chwała Bogu, że to nie polska nauczycielka) odświętnie ubrana przyjmuje podziękowania od ucznia.  Oczy […]

Ciekawostki i nie tylko

Dzień Dziecka

Dzień dziecka to wyjątkowe święto, kojarzone z uśmiechem wszystkich dzieci, radością i zabawą. Ustanowiono go w 1954 roku z inicjatywy  Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jako główny cel wskazano upowszechnianie ideałów i celów dotyczących […]

Każdy może wejść do krainy sztuki

VII Liceum im. J. Piłsudskiego w Kielcach

To stosunkowo młoda szkoła, bowiem liczy 30 lat. Swą siedzibę ma przy Alei Legionów w Kielcach. Pierwsze klasy tuż po powstaniu proponowały jedynie profil ogólny, ale bardzo szybko pojawiły się następne. Priorytetem dla dyrekcji i […]