Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Wsparcie dla ochrony zdrowia

Wiemy w jakiej sytuacji jest nasza ochrona zdrowia, chociaż z drugiej strony mamy rzeszę ludzi, którzy pędzą po pomoc lekarską z błahym problemem. Znaleźliśmy zdjęcie, które pomaga w niektórych sytuacjach, chodzi o otarcia. Takie urazy […]

Ciekawostki i nie tylko

Radosny

Ten się śmieje ostatni, kto wolniej kojarzy.

Brak grafiki
Czy tu - czy tam - czytam!

„Księga Wyjścia” [problematyka]

W „Księdze Wyjścia” Izraelici zostali pouczeni o dwóch ważnych prawdach religii” pierwszą było uznanie Jahwe za jedynego Boga, drugą uświadomienie, że Izrael jest narodem wybranym, z którym Bóg zawarł przymierze. Wyjście z Egiptu i objawienie […]

Brak grafiki
Rodzaje i gatunki literackie, poetyka

Legendy

Są to opowieści związane z historycznymi postaciami, zdarzeniami i miejscami. Charakterystyczne są dla danego kraju, miasta, regionu. Opowiadają o realnie istniejących miejscach oraz postaciach potwierdzonych historycznie. Występują w nich elementy fantastyczne, cudowne zdarzenia i postaci. […]

Bohaterowie literaccy

Rafał [patron chrześcijański]

Podobnie jak inni archaniołowie zaliczany jest w poczet świętych, chociaż nigdy nie był człowiekiem. Archanioł Rafał znany jest  z Księgi Tobiasza, gdzie chronił Tobiasza przed niebezpieczeństwami podróży. Pomagał mu także w innych trudnych sytuacjach życiowych. […]

O języku na języku

Gdzieniegdzie [synonimy]

Tu o ówdzie. Miejscami. Rzadko. Z rzadka. Luźno. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Gderliwy [synonimy]

Nudny. Tetryczny. Zrzędny. Mrukliwy. Burkliwy. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Gderać [synonimy]

Zrzędzić. Burczeć. Wypominać. Prawić morały. Przymawiać. Narzekać. Ubliżać. Ganić. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Gawędziarz [synonimy]

Bajarz. Opowiadacz. Narrator. Gaduła. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Gasnąć [synonimy]

Przygasać. Dopalać się. Kończyć się. Błyskać ostatnimi płomieniami. Dogorywać. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]