Brama [symbolika]

 • Symbol przejścia z jednego stanu w drugi.
 • Najczęściej chodzi o dobro i zło, życie i śmierć.
 • Brama jest znakiem granicy, otwartej lub zamkniętej.
 • Stanowi także emblemat śmierci.
 • Brama otwarta to też gościnność, zamknięta ufortyfikowane miejsce, które oznacz konieczność jego zdobycia.
 • Brama rozdziela dwa światy i oznacza nieodwracalność przejścia między nimi.
 • Bramy raju oznaczają upadek  ludzkości, wypędzenie pierwszych ludzi.
 • Ciasna, wąska brama to prowadzi do zbawienia, szeroka jest symbolem zatracenia.
 • Brama postrzegana jest też jako sam Chrystus.
 • Przejście przez bramę symbolizuje również czyste intencje, brak przeszkód i oporu.

Odniesienia odnaleźć można:

 • Ewangelia św. Jana 10, 1-2.
 • Ewangelia św. Mateusza 7,13.
 • A. Dante, „Boska komedia”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • J. Słowacki, „Mazepa”.
 • J. Słowacki, „Fantazy”.
 • C. K. Norwid, „Dziecię i krzyż”.
 • M. Konopnicka, „Za ostatnik poetą”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.