Carmen

  • W literaturze antycznej utwór liryczny, przede wszystkim pieśń liryczna.
  • Tak pojmował to pojęcie sam Horacy, a także J. Kochanowski, którzy swe utwory zatytułowali „Pieśni”.

  • Carmen oznaczało też ogólnie poezję.
  • Uważano, że tworzenie poezji to przejaw natchnionego, z woli bogów, artystycznego geniuszu.