Chanson

  • Współcześnie pojęcie używane w odniesieniu do lekkich piosenek.
  • Najczęściej dotyczy to kabaretu francuskiego.
  • Nazwa obejmuje również pewne typy pieśni, które we Francji w XII i XIII wieku popularyzowali trubadurzy.
  • Charakteryzowały sie powtarzalnością  budowy stroficznej i refrenów.
  • Przybierały najczęściej formę ballady.
  • W XVI wieku we Francji nazwą chanson określano odrębny typ świeckiej muzyki renesansowej.
  • Tworzyli ją kompozytorzy niderlandzcy.
  • Forma ta zniknęła w okresie baroku.