Na patriotyczną (i nie tylko) nutę

„Jedzie, jedzie na kasztance”

Pieśń powstała w marcu 1915 roku, jej twórcą jest Wacław Kostek-Biernacki, który przed wojną sprawował funkcje komendanta twierdzy brzeskiej, wojewody nowogródzkiego i poleskiego. Po wojnie trafił do więzienia jako więzień polityczny i przesiedział tam wiele […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Aborcja

Aborcja, poronienie, wywołanie poronienia, niezamierzone lub zamierzone zakończenie ciąży. P. Gojawiczyńska, „Dziewczęta z Nowolipek”. Z. Nałkowska, „Granica”. J. Irving, „Regulamin tłoczni”. J. Irving, „Świat według Garpa”. J. Irving, „Wbrew regułom”. J. Steinbeck, „Na wschód od […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Agresja

Agresja i przemoc to zjawiska, które towarzyszą człowiekowi każdego dnia, nie są też obce  wielu bohaterom literackim. Biblia, Księga Rodzaju (Kain i Abel). Biblia, Ewangelia wg św. Mateusza ( rzeź niewiniątek). J. Kochanowski,  „Pieśń o […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Akwatyczne motywy

Z łacińskiego aqua =woda. Motyw wody w sztuce i literaturze był obecny od starożytności (np. w mitach o stworzeniu świata). Symbolizował wówczas np.: zniszczenie, oczyszczenie, przemijanie, potęgę natury, życie. W sztuce romantyzmu wodę postrzegano jako […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Alkoholizm [alkohol]

Alkoholizm to choroba, jej cechy to uzależnienie od napojów wyskokowych, zmiany patologiczne w zachowaniu i w narządach wewnętrznych. J. Steinbeck, „Tortilla Flat „. A. Czechow, „Wujaszek Wania”. A. Dygasiński, „Gorzałka”. W. Berent, „Próchno”. A. de […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Anioły

Katechizm kościoła katolickiego stwierdza, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami jest prawdą wiary. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża. Anioły są bytami niesłychanie zróżnicowanymi w […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Antybohater

Antybohater, postać mająca cechy ujemne, przeciwieństwo bohatera, człowiek niezdolny do czynów heroicznych, szary, zwyczajny. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”. M. de Cervantes, „Don Kichot”. J. Hašek, „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Antyutopia

Antyutopia to przeciwieństwo utopii, reakcja na utopie, w naturalną dobroć człowieka, utwór satyryczny parodiujący dzieła twórców utopijnych. Autorzy utworów antyutopijnych pesymistycznie ukazywali przyszłość ludzkości bądź ośmieszali utwory utopijne. H.G. Wells, „Wojna światów”. J. Zamiatin, „My”. […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Apokalipsa

Apokalipsa – objawienie, odsłonięcie, wypowiedzi dotyczące rzeczy ostatecznych. . Biblia (Stary  Testament: Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Nowy Testament: Objawienie św. Jana). Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”. J. Kasprowicz, „Dies irae”. J. Kasprowicz, Święty Boże, […]

Brak grafiki
Motywy literackie

Arkadia/raj

Arkadia, raj, kraina szczęśliwości, symbol idealnego świata. Biblia (Eden, Raj, z drzewem życia, dobra i zła|). Horacy, „Beatus ille qui procul negotiis”. Dante Alighieri, „Boska Komedia”. M. Rej, „Żywot człowieka poczciwego”. J. Kochanowski, „Na dom […]