Charakterystyka samogłosek

Cechami artykulacyjnymi samogłosek, dzięki którym rozróżniamy je i rozpoznajemy, są:

 • położenie języka w jamie ustnej,
 • układ warg,
 • położenie podniebienia miękkiego.

Przy artykulacji samogłosek język wykonuje ruchy w kierunku poziomym i pionowym, zajmują właściwą pozycję dla danej samogłoski. W przypadku ruchu poziomego, język moze przesuwać się do przodu lub do tyłu.

 • Do samogłosek o przednim położeniu języka zaliczamy: i, y, e, ę.
 • Samogłoski o tylnym położeniu języka to: o,ą, u.
 • Pozycję środkową (z lekkim odchyleniem do tyłu) zajmuje język przy wymawianiu samogłoski a.

Jeśli chodzi o ruch pionowy,  język wznosi się w większym lub mniejszym stopniu w kierunku podniebienia twardego lub miękkiego. W ruchu tym rozróżniamy samogłoski:

 • wysokie: i, y (przednie), u (tylną),
 • średnie, mające nieco szerszy kanał: e, ę (przednie), o, ą (tylne),
 • niską a.

 

Obserwując ruchy warg przy wymawianiu samogłosek, możemy stwierdzić, że wargi bądź to wysuwają się do przodu i zaokrąglają, bądź też wydłużają się w linii poziomej o przyjmują pozycję płaską.

 • Do samogłosek o płaskim układzie warg należą: i, y, e, ę.
 • Do samogłosek o układzie okrągłym zaliczamy: o, ą, u.
 • Samogłoska a ma układ pośredni między samogłoskami okrągłymi a płaskimi.

Układ warg warg przy artykulacji poszczególnych samogłosek wiąże się z położeniem języka:

 • Samogłoski przednie są płaskie.
 • Samogłoski tylne – okrągłe.

Ze względu a położenie podniebienia miękkiego samogłoski, podobnie jak spółgłoski,  dzielimy na:

 • ustne, przy artykulacji których powietrze przechodzi tylko przez jamę ustna – e, a, i, y, o, u,
 • nosowe, wymawiane przy opuszczonym podniebieniu miękkim, czyli mające oboi ustnego rezonans nosowy to ę, ę.