Etos mieszczański

  • Etos mieszczański to eksponowanie pracy, sumienności, obowiązkowości, oszczędności oraz rzetelności i uczciwości.
  • W etos wpisany jest także rygoryzm moralny i przywiązanie do rodziny jako instytucji.
  • Etos mieszczański stosunkowo silnie rywalizował w XIX wieku z etosem rycerski.
  • Rzetelna postawa uczciwego kupca zastępowała postawę wojownika.