„Czarne kwiaty” Cypriana Kamila Norwida

 

„Czarne kwiaty” utwór kierujący czytelnika w „stronę” śmierci, żałoby, nekrologów i wspomnień.  Obrazuje spotkania i rozmowy ze znanymi Norwidowi wybitnymi przedstawicielami epoki.

 • Utwór pochodzi z 1856 roku i lokuje sie na granicy prozy wspomnieniowej i nowelistyki.
 • Stanowi wyraz poszukiwania nowego sposobu ujmowania prawdy, dalekiego od doraźnego dziennikarstwa i książkowego klasycyzmu.
 • Norwid wprowadził do utworu narratora świadka, prawie bezosobowego sprawozdawcę, który usuwa się w cień  opowieści.
 • Należy przy tym do świata przedstawionego, przyjaźni sie z bohaterami, korzysta z prawa wygłaszania własnego zdania.
 • Taka metoda narracyjna wiąże sie z szacunkiem do szczegółu, przez który prześwieca ogół.
 • Norwid zmierza ku syntezie, traktując każda anegdotę jako parabolę, opowieść opartą na pewnym porównaniu, powiązanej z charakterystyka współczesnej mu epoki, kultury i ułomności.
 • Wykorzystanie paraboli nie zaniedbuje przedstawiania bohaterów, które poeta nazywa nawet  z imienia i nazwiska.
 • Są to osoby znane i wyjątkowe nie tylko w swoim czasie (Witwicki, Słowacki, Mickiewicz, Szopen).

Symbolika dzieła

 • Życie jest krótkie, wiec należny z niego korzystać.
 • Śmierć jest pewnikiem, nikogo nie ominie.
 • Życiu jako wyjątkowej wartosci należy się szacunek.