Czysta

Każdy Polak oczywista – dba by w domu była czysta.