Delos [mitologia]

  • Mała wyspa, obecnie Mikri Dilos, w archipelagu Cyklady na Morzu egejskim.
  • Miejsce narodzin Apollina i Artemidy.
  • Wg mitu jedyne miejsce, ktore udzieliło schronienia na czas połogu matce Apollina i Artemidy – bogini Latonie.
  • W nagrodę za to Zeus umiejscowił ją w środku archipelagu.
  • Od najdawniejszych czasów była ważnym ośrodkiem kultu Apollina.
  • Tam co 4 lata odbywały się tzw. Delia, uroczystością ku czci Apollina, ustanowione przez Tezeusza, złożone z ofiar, zawodów i uczty świątecznej.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły