Wiersz meliczny

 • Ukształtowany pod wpływem organizacji muzycznej.
 • Postał w ściślej zależności od muzyki, część partii albo całe archaiczne utwory były śpiewane.
 • Cechy charakterystyczne to:
  • brak przerzutni,
  • występowanie refrenu,
  • przybliżony rozmiar wersów,
  • skłonność do sylabotonizacji.