Dobry [synonimy]

  • Łagodny.
  • Wyrozumiały.
  • Dobroduszny.
  • Dobrotliwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]