Drogą dedukcji

Raki żyją w stawach, więc zaliczane są do stawonogów.