Egzaltacja w sztuce

Egzaltacja w sztuce egzaltacja przejawia się nadmiarem środków służących do wyrażania uczuć.