Elementy utworu lirycznego

  • Podmiot liryczny, osoba mówiąca w wierszu.
  • Wers, jedna linijka w wierszu.
  • Refren, powtarzający się układ wersów.
  • Rym, takie samo lub podobne brzmienie wyrazów.
  • Rytm, dostrzegalne powtarzalność głosek, akcentów, wersów czy innych cząstek.