Podział liryki ze względu na temat

Lirykę, ze względu na realizowany temat, dzielimy na:

  • patriotyczną,
  • apelu,
  • refleksyjną,
  • opisowa,
  • filozoficzną,
  • refleksyjno-filozoficzną,
  • miłosną,
  • religijną.