Typy liryki

Liryka  jako jeden z rodzajów literackich obejmuje utwory, gdzie główną rolę gra podmiot liryczny.

Typy to:

  • liryka bezpośrednia (podmiot liryczny opowiada w I osobie, przedstawia swoje emocje i refleksje),
  • liryka pośrednia (podmiot liryczny nie mówi wprost, wyraża się w III osobie lub bezosobowo),
  • liryka zwrotu do adresata, nazywana też liryką apelu (podmiot liryczny zwraca sie do konkretnej osoby, adresata, nieraz zjawiska lub idei),
  • liryka podmiotu zbiorowego (podmiot liryczny to tzw. „my liryczne”, a przedstawiane sa uczucia, refleksje danej społeczności).